MH-luonnekuvaus

MH-luonnekuvaus – mitä se on ?

MH-luonnekuvaus on kehitetty ruotsalaisten luonnetestien pohjalta 1980-luvulla. MH-alkukirjaimet tulevatkin ruotsinkielisestä kuvauksen nimestä Mentalbeskrivning hund.

Mutta mitä se luonnekuvaus on ja jääkö siitä koiralle kenties huonoja kokemuksia. Nämä samat kysymykset on aikoinaan ollut
itsellänikin mielessä. Mutta kun viime vuonna käytin kaksi koiraani luonnekuvauksessa, voin rehellisesti todeta että traumoja ei jäänyt sen paremmin itselleni kuin koirille. Mielikuva omista koirista ja niiden käyttäytymisestä sai sekä vahvistusta että uutta näkökulmaa. Mutta parhaan tiedon koirastasi saat kun osallistutte luonnekuvaukseen.

MH-luonnekuvauksen tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Kuvaustuloksia roduittain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle
tyypillisestä luonteesta. Yksittäisen koiran MH kuvaa tällöin koiran ominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihanneprofiiliin verrattuna.

MH-luonnekuvauksessa koira käy läpi kymmenen eri osiota, jossa kuvataan koiran 31 eri käyttäytymisreaktiota. Luonnekuvauksen aikana kaksi kuvaajaa tarkastelee koiran ominaisuuksia kuten leikkisyyttä, pelkoa, saalisviettiä ja sosiaalisuutta. Jokainen ärsytystilanne aloitetaan samalla
tavalla kaikille koirille. Koiran käsittely ja ärsytystilanteet ovat voimakkuudeltaan ja järjestelyiltään samanlaiset jokaiselle koiralle. Osiot päätetään siten, ettei siitä koidu koiralle uutta ärsytystilannetta. Ajalla on suuri merkitys koiran palautumiselle ja siksi eri toimenpiteet suoritetaan
tietyin aikavälein. (Kennelliitto)

MH-luonnekuvauksia on Punaiset ja punavalkoiset irlanninsetterit ry:n toimesta järjestetty
vuosittain vuodesta 2014 lähtien. Luonnekuvauksen valmistelussa Kanakoirakerhon rotujaoksen kanssa tavoitteeksi asetettiin saada tietoa rodun luonteesta, koota luonteen ihanneprofiili ja ottaa MH-luonnekuvaus käyttökokeen rinnalle viralliseksi tulokseksi.

Yhdistyksen tavoitteena on saada kokoon 100 kuvattua koiraa, joka on minimi rotuprofiilin tekoon. MH-luonnekuvaukseen osallistumisen alaikäraja on 18 kk.

Tarkastelemalla rodun kuvaustuloksia, saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. Jotta
rodun luonteesta saadaan kattava ja todellisuutta vastaava kuva ja kerättyä tietoa voidaan hyödyntää jalostuksessa (jalostusvalinnoissa ja jalostuksen ohjauksessa) sekä jalostuksen seurannassa, on tärkeää, että MH-luonnekuvattavana käy kaikenlaisia yksilöitä.

Kuvaustulos esimerkiksi kertoo omistajalle minkä tyyppisissä asioissa ja tilanteissa koira
tarvitsee ohjaajan tukea tilanteiden selvittämiseen, miten paljon ja millaisissa tilanteissa se puolestaan selviää itsenäisesti.

MH-luonnekuvaus antaa myös tietoa perinnöllisistä piirteistä liittyen koiran käyttäytymiseen.

Tätä tietoa voi hyödyntää paitsi omistaja, myös kasvattaja ja rotujärjestö. Tavoitteena on, että MH-luonnekuvataan (ja/tai luonnetestataan) riittävä määrä yksilöitä ja jälkeläisiä vuosittain ja jalostuksessa käytettävät yksilöt MH-luonnekuvataan(ja/tai luonnetestataan).