Harrastaminen

Irlanninsetteri metsästyskoirana

Punainen irlanninsetteri on jalostettu seisovaksi lintukoiraksi, jonka erottaa vaikkapa mannermaisista kanakoirista temperamentti, liikkumisen laajuus ja lennokkuus. Toimintatapa itse lintutilanteessa on kaikilla seisovilla koirilla jokseenkin samankaltainen. Punainen irlanninsetteri on spesialisti, jonka melko kapealle erikoisosaamiselle on määritelty korkeat vaatimukset.

Jalostuksen ja alkuperäisen tyypin säilyttämisen kannalta olennaisin tieto käyttöominaisuuksista ja luonteesta saadaan rodunomaisista kokeista. Punaisen irlanninsetterin rodunomaiset kokeet ovat kanakoirien kenttäkoe (KAKE), kanakoirien tunturikoe (KATU) ja kanakoirien metsäkoe (KAME). Esimerkiksi Suomen muotovalion arvoon tarvittavat tulokset (AVO 1 tai 2 x AVO 2) on saavutettava näistä koemuodoista, jotka määrittävät rodun työskentelytapaa, tyyppiä ja tyyliä.

Irlanninsetteri agilitykoirana

Agility eli koirien esteratakilpailu on hurjan hauska mutta myös valtavan haasteellinen laji. Harjoituksissa koira on alkuopetusta lukuun ottamatta lähes aina vapaana, joten karvaisen kaverin tulee olla ohjaajansa hallinnassa. Myös ohjaajan ja koiran suhteen täytyy olla kunnossa. Oppiminen lajin parissa on loputonta, aina on uusia ohjaustapoja ja vinkeitä ja juuri tästä syystä agility on niin kiehtovaa. Lajin harrastaminen setterin kanssa on varmasti haastavaa mutta myös valtavan antoisaa!

Setterin vahvuuksia agilityradalla ovat usein helppo irtoavuus, eli koira on melko helppo opettaa toimimaan kauempana ohjaajasta ja tekemään asioita itsenäisesti. Tämä voi toisaalta olla myös haaste, koira saattaa tehdä hyvinkin itsenäisiä ratkaisuja… Myös vauhtia punaturkeilla usein riittää, haasteena onkin saada suunnattua se oikeaan paikkaan ja ohjaaja saakin yleensä pistellä töppöstä toisen eteen melko kiitettävää tahtia! Motivoimiseen on setterin kanssa kiinnitettävä palvelus- ja paimenkoirarotuja enemmän huomiota, sillä fiksuina tapauksina setterit eivät ilmaiseksi töitä tee!

Irlanninsetteri näyttelykoirana

Koiranäyttelyiden perimmäinen tarkoitus on palvella koirien jalostus- ja kasvatustyötä. Koiranäyttelyissä rodun asiantuntija, ulkomuototuomari, arvioi rodun koiria suhteessa sen rotumääritelmään. Rotumääritelmä on kuvaus koiran ulkomuodosta, rodulle tyypillisestä luonteesta ja oikeasta liikkumisesta. Koirien hyvinvoinnin on oltava koiranäyttelyissä aina etusijalla

Rodun sisällä koirat on jaoteltu sukupuolen ja koirien iän sekä mahdollisen muun menestyksen mukaan eri arvosteluluokkiin. Jokainen koira saa erillisen laatuarvostelun, jonka jälkeen kussakin luokassa sijoitetaan luokan neljä parasta koiraa. Näistä sertifikaatin arvoisen saaneet jatkavat sukupuolensa parhaan valintaan. Rodun paras uros ja narttu kilpailevat rotunsa parhaan (ROP) ja vastakkaisen sukupuolen parhaan (VSP) titteleistä. Rotunsa paras irlanninsetteri jatkaa näyttelypäivän päätteeksi ryhmäkilpailuun, jossa kilpailevat keskenään kaikki seisojaryhmän (FCI:n ryhmä 7) rotujen parhaat koirat. Ryhmäkilpailussa sijoitetaan niin ikään neljä parasta. Ryhmäkilpailun voittaja jatkaa kaikkien rotujen näyttelyssä vielä kilpailua näyttelyn kauneimman koiran tittelistä. Näyttelyn kauneimman koiran valintaan (Best in Show, BIS) osallistuvat kunkin kymmenen roturyhmän parhaat koirat, joista neljä parasta sijoitetaan.

Näyttelyt ovat myös tilaisuuksia, joissa samanhenkiset koiraharrastajat tapaavat toisiaan. Koiranäyttelyt ovat erinomaisia paikkoja uusille ja vanhoille koiraharrastajille tai vasta koiran hankintaa suunnitteleville.

Agilityn ohella näyttelyt ovat yksi suosiotaan jatkuvasti kasvattavista harrastusmuodoista. Suomessa järjestetään vuosittain yli 40 kansainvälistä ja kaikkien rotujen näyttelyä sekä yli 200 ryhmä- ja erikoisnäyttelyä.

Irlanninsetteri toko- ja rally-tokokoirana

Toko on lyhenne sanasta tottelevaisuuskoe, mutta sillä tarkoitetaan myös tottelevaisuuskoulutusta. TOKO-kokeessa arvioidaan koiralle opetettujen asioiden hallintaa sekä koiran ja ohjaajan yhteistyötä.

Perusottelevaisuuskoulutusta voi suositella kaikille koirille rodusta riippumatta. Koulutuksen tarkoituksena on parantaa ja vahvistaa ohjaajan ja koiran välistä yhteistyötä, opettaa koiralle hallittua, kurinalaista käyttäytymistä ja ohjaajalle oikeanlaista koirankäsittelytaitoa. Tottelevainen ja iloinen koira on omistajansa hallinnassa yllättävissäkin tilanteissa ja on perusedellytys koiran yhteiskuntakelpoisuudelle. Ehdoton tottelevaisuus on myös metsästävän irlanninsetterin perustaito. Lähes jokaisella paikkakunnalla järjestetään paikallisten koirakerhojen toimesta koirien tottelevaisuuskoulutusta, johon ovat tervetulleita kaikki rokotetut, yli 4 kk ikäiset koirat.

Tavoitteellinen, kilpailuihin tähtäävä tottelevaisuuskoulutus aloitetaan usein jo pienenä pentuna. Irlanninsetteri rotuna on luonteensa vuoksi haasteellinen mutta palkitseva rotu kouluttaa eikä se ole mikään tavallinen rotu tottelevaisuuskokeissa.

Rally-toko yhdistää elementtejä tokosta, agilitystä ja koiratanssista. Rally-tokossa tärkeintä on ohjaajan ja koiran iloinen yhteistyö, ei niinkään seuraamisen pilkuntarkka paikka tai asennon millintarkka suoruus. Koiraa saa ohjata sekä suullisin käskyin että käsimerkein ja kannustaa koko suorituksen ajan. Rally-tokossa suoritetaan erilaisia liikkeitä (mm. istumista, seisomista, maahan menoa, seuraamista eri tempoilla ja erilaisin käännöksin) tehtäväkylttien määräämässä järjestyksessä, tuomarin suunnittelemalla radalla.